Kompas

 

Gode og gratis råd om kompasser.  

Selv om der kommer flere og flere moderne elektroniske navigationsinstrumenter frem, har det gammeldags magnetkompas alligevel sin berettigelse. Det er uafhægigt af elektricitet - det er billigt - og det holder i op til 100 år. Det er dog en betingelse, at kompasset er opstillet rigtigt, at det er rettet for påvirkning af skibsmagnetisme, og at der er lavet en deviationstabel.
Gennem en årrække har jeg rettet kompasser og lavet deviationstabeller på mange skibe og både af alle mulige typer, såvel store som små. Kompasset rettes ved hjælp af magneter, og det skal ukyndige ikke prøve på at gøre selv.
Man kan derimod sagtens lave en deviationstabel for kompasset ved hjælp af en omsvajning, hvor båden styrer ret på forskellige punkter, hvortil kursen er opmålt i søkortet. Hvis det ved denne omsvajning viser sig, at kompasset har en deviation på over 6 - 8 grader, skal det rettes, da det ellers bliver ustabilt på visse kurser og dødt på andre. Her er nogle af de almindeligste årsager til upålidelige kompasser i lystbåde: