Kompaskurs

Du er her:  Hjem > Bøger > "Kongeligt kølvand" > Se uddrag fra "kongeligt kølvand"

Se uddrag fra "kongeligt kølvand"
 

Uddrag og billeder fra bogen.

 

 

 

Under "Dannebrogs besøg på Øland står jeg skildvagt for: 
Prinsesse Sibylle - Pr. Anne Marie - Pr. Christina - Pr. Benedikte - Kronprinsen - Hagaprinsesse.

 

 

Tågesejlads.

Kongen skulle på jagt på Bornholm, derfor sejlede vi en sviptur dertil. Det var tæt tåge, da vi sejlede fra København, og officererne på broen var tydeligt nervøse. Broen var tæt bemandet med officerer og der var flerdobbelt udkig. Hele den øvrige dæksbesætning skulle være "stand by". Alle vandtætte døre i skibet blev lukket, og der blev posteret en mand med en økse foran hver dør. Jeg har tit spekuleret på, hvad manden med øksen egentlig skulle gøre, det fik vi ingen forklaring på - måske skulle han hugge de personer ned, der forsøgte at forcere døren. Sejladsen gik dog godt. Da vi passerede Falsterbokanalen, var der nogenlunde sigtbarhed, men i Østersøen blev det igen tykt. 
Jeg var udkig i brovingen, da vi passerede molerne i Rønne, og kongen stod ved siden af mig.
På molen stod der 2 drenge og fiskede, og da de fik øje på kongen, råbte en af dem: "Dav Frederik - hvordan har du det!", og kongen råbte igen: "Jo tak, gutter, det går godt - jeg håber I også har det godt!"

 
Lodsen og medaljen.

Ved indsejlingen til Falsterbokanalen fik vi lods om bord - en ældre høj og mager mand. Jeg var på broen som ordonnans og fulgte gennemsejlingen - det var første gang jeg så denne kanal.
Ved den sydlige udsejling kom der en pram ud for at hente lodsen, men  før  han  forlod  broen,  kom  jagtkaptajnen  til  stede  med  en papkasse fyldt med medaljer. Han hængte en medalje på brystet af lodsen - det fik alle lodser, der gjorde tjeneste om bord. Denne lods blev dog ualmindelig stolt og glad. Han bukkede mange gange, og da han var steget ned i prammen, stod han ret og gjorde honnør, så længe vi kunne øjne båden. Det så så komisk ud, at alle på broen grinede i smug.
 

 

Udflugt til Fredensborg Slot, hvor kongen viste rundt for "Dannebrogs" besætning.
Her har jeg fotograferet kong Frederik sammen med førstemester på "Dannebrog". De lignede hinanden så meget, at de tit blev forvekslet.
Man ser nogle af kongens tatoveringer.
Patruljefartøjet "Y353" på sin faste plads i Gedser.
På dette skib tilbragte jeg de sidste 8 måneder af min tid som marinesoldat.

 

Uddrag af Lektørudtalelse om "Kongeligt Kølvand".

"Den nye erindringsbog skildrer forfatterens oplevelser som marinesoldat i perioden 1954 - 55. Først fortælles om Arresødallejren og dernæst om tjenesten på kongeskibet "Dannebrog". Kongefamilien skildres varmt - set fra en marinesoldats vinkel fra nederste trin på rangstigen. Sidste del beskriver livet på patruljefatøjet "Y353" med grundstødninger, patruljevagter og daglige rutiner. Erindringsstoffet præsenteres i kronologisk orden baseret på forfatterens omfattende dagbogsoptegnelser. Den nye bog er af større interesse for en bredere læserskare, idet den giver et godt billede af en dansk marinesoldats forhold i 50-ernes Danmark."

 

Bogen er nedsat til 150 + porto. Den kan bestilles på email: kompaskurs19@gmail.com